MENU

Vina

HEPOK VINA

Okus prepoznatljiv u samo jednoj kapljici

Pravi je trenutak za čašu dobrog vina.
Vodeći računa da je za vrhunski kvalitet vina potrebna savršena harmonija, proces proizvodnje je potpuno modernizovan dok selekciju grožđa vršimo ručno da bi samo najbolji i u potpunosti zdravi grozdovi stigli u proizvodnju. Kreirali smo jedinstvena visokokvalitetna bijela i crvena vina Liska, po istoimenoj autohtonoj vrsti ptice koja ima poveznicu i sa autentičnim načinom života. Mostarski „liskaluk“ je specifičan humor ljudi iz ovog podneblja, pa samim tim i Hepokova Liska predstavlja sinonim za dobro raspoloženje, pozitivnu atmosferu i radost.

JAP I LIKERI

Želite probati
naše likere?

POGLEDAJTE PONUDU