Svoj živopisan pejzaž ispunjen nasadima vinograda Hercegovina duguje blagim klimatskim i geografskim uslovima , a sorte predstavljaju srž autohtonog bogatstva.
Hepok Mostar je ponosni vlasnik vinograda na kojem je u proteklom periodu kultivirano oko 550 ha površine , od kojih je vinograd Željuša poznat kao najveći vinograd u BiH, ali i šire, na kojem je u proteklom periodu kultivirano je oko 400 ha novih nasada. Sortiment na vinogradu čine autohtone sorte Blatina,Žilavka,Kabernet Sauvignon,Chardonay ali i Rizling, Smederevka, nezaobilazni Vranac i Merlot. Osim pomenutog, Hepokovo bogatstvo vinovom lozom čini još jedan vinograd u blizini naselja Blagaj, a to je Vinograd Kosor , ukupne površine od 100 ha zasađen je istim sortimentom kao i Željuša.