Vinarija

Ukupni skladišni prostor za skladištenje vina u Vinariji je 5 000 000 L ( 500 vagona ) i to u cisternama od 20 000 L, 30 000 L i 50 000 L. Također u krugu fabrike smještene su tri inox cisterne i to 1 x 550 000 L zapremine i 2 x 330 000 L zapremine.

Vinarija je koncipirana za sljedeće tehnološke operacije :

1.Prijem i prerada grožđa do šire,
2.Alkoholno vrenje ( fermentacija ) šire, te dobijanje mladog vina,
3.Čuvanje i njega mladog vina,
4.Završna dorada vina - hladna stabilizacija, filtracija ,
5.punjenje vina u boce zapremine 0,20 , 0,50 , 0,75 i 1 L, te punjenje jakih alkoholnih pića.
Proizvodni program obuhvata:

Bijela vina :
Žilavka, vrhunsko vino pakovanje 0,2 i 0,75 L
Graševina, kvalitetno vino pakovanje 0,2 i 0,75 L
Smederevka, stono vino 1 L
Graševina, stono vino 1L
Hepok bijelo, stono vino 1 L

Crna vina : Blatina, vrhunsko vino 0,2 i 0,75 L
Vranac, kvalitetno vino 0,20 i 0,75 L
Vranac, stono vino 1 L
Hepok crno, stono vino 1 L
Plavac, stono vino 0,75 L