Proizvodnja sokova

Voćni sokovi, nektari i bezlkoholna pića Sole Mio se proizvode u fabrici voćnih sokova, pod budnom kontrolom fabričke laboratorije, u ambalažama: brick od 0,5 , 1 i 1,5 L, pet od 1,5 i 1 L i twist off ambalaži od 0,2 L.Fabrika sokova proizvodi ukupno 51 proizvod svih kategorija,podijeljenih u više proizvodnih grupa i 10 različitih okusa bistrih, mutnih i kašastih voćnih sokova i nektara Sole Mio.
Voćni sok (100% voće) je prirodan sok od voća, ne sadrži šećer, vještačke arome niti konzervanse. Za ovu kategoriju sokova se može sa punim pravom reći da predstavljaju samo cijeđeno i bez konzervansa sačuvano voće.
Voćni nektar je proizvod dobijen preradom voća, bez konzervansa i vještačkih aroma, sa dodatkom šećera, limunske kiseline i vode, uz minimalno učešće voća od 51%.

Proizvodnja voćnih sokova i nektara odvija se po usklađenom tehnološkom postupku:
Izbor sirovine –uzima se neoštećeno voće u punoj tehnološkoj zrelosti.
Prijem sirovine –vrši se kontrola kvaliteta

Pranje - vrši se obavezno pranje voća čistom vodom.
Inspekcija, kontrola i odabir - na inspekcionim trakama se odvajaju oštećeni plodovi i druge zaostale nečistoće.
Mljevenje – dezintegracija plodova
Blanširanje – podrazumeva tretiranje samljevenog voća na visokim temperaturama.
Pasiranje i pasterizacija - kaša se pasira na odgovarajuću granulaciju, homogenizira i pasterizuje.

Danas proizvodnja voćnih sokova i nektara Sole Mio predstavlja najveći dio proizvodnje Hepoka. U periodu kada nema svežeg voća za proizvodnju sokova, koriste se voćni koncentrati i voćne kaše iz sopstvene proizvodnje.