Prodaja

Distribuciju u BiH rade firme Amko komerc d.o.o. Sarajevo i Vino župa d.o.o. Istočno Sarajevo.Iz svojih distributivnih magacina, koji su smješteni u Sarajevu i Tuzli, te Banja Luci i Istočnom Sarajevu, pored sopstvenog voznog parka distributeri realiziraju veoma brzu i ekspeditivnu distribuciju u svim trgovačkim kompanijama na prostoru cijele BiH.Kada je u pitanju izvoz proizvoda Hepok Mostar značajno je spomenuti da je prvikontigent finalnih proizvoda izvezen za Australiju.

Ovlašteni uvoznici i distributeri:

Za Srbiju: „Vino Župa“ AD, Kruševačka 36, Aleksandrovac.
Za Crnu Goru: „ALBONA“ d.o.o. Podgorica,ul.8. Marta br.55,
Za Kosovo: „Bestin group“SH.P.K Rr “H.Abdullahu 1/a 10000 Pristinë