O nama

Osnovni podaci

Bišće polje bb
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Registarski broj: 1064108309 Općinski sud Mostar
Osnovni identifikacijski broj: 4227279310003
PDV broj: 227279310003
Tekući račun: 1990490090836570
Banka: Sparkasse Bank d.d. BiH
Tekući račun: 1020010000014233,
Banka: Union banka d.d. BiH

Management

Direktor kompanije: Sinan Merzić
Predsjednik nadzornog odbora: Ljubomir Đurić
Zamjenik predsjednika nadzornog odbora: Himzo Đukić
Članovi nadzornog odbora: Muamer Aleta, Emir Hurko, Edin Bilalović, Rade Jevtović

Kontakt

tel: 036/281-125
fax: 036/281-126
E-mail: info@hepok-mostar.ba